Coalitieakkoord 2018 - 2022

Mobiliteit

Goede bereikbaarheid is van levensbelang voor Den Haag. Bewoners moeten zonder onnodig oponthoud naar hun werk kunnen, bezoekers moeten makkelijk de stad kunnen bereiken en leveranciers hun afnemers tijdig kunnen bevoorraden. Dankzij smartcity toepassingen is de blik op mobiliteit niet langer eendimensionaal en worden vervoersmogelijkheden steeds meer met elkaar vervlochten. Bij iedere verplaatsing wordt een nieuwe afweging gemaakt tussen (deel)auto, openbaar vervoer of de fiets. Den Haag groeit de komende jaren fors en de behoefte naar goede vervoersmogelijkheden groeit net zo hard. Om hier op korte en op lange termijn een goed antwoord op te geven, zijn flinke investeringen nodig. Een goede bereikbaarheid van onze stad zien wij als een brede regionale opgave waarbij we samen met alle private en publieke partners van Den Haag naar investeringsruimte zoeken om onze grote ambities waar te maken.