Coalitieakkoord 2018 - 2022

Voorwoord

Voor u ligt het coalitieakkoord 2018 - 2022: Den Haag, Stad van Kansen en Ambities. Het akkoord is gebaseerd op de verkiezingsuitslag. De inhoud van de verkiezingsprogramma’s van de vier grootste partijen, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks, is leidend geweest bij de samenstelling van dit coalitieakkoord.
Maar wij hebben als onderhandelende partijen ook gebruik gemaakt van de input van de andere fracties in de raad en van de inbreng van ruim 100 organisaties. Er is geluisterd naar suggesties van de inwoners van diverse buurten en wijken, de inbreng van maatschappelijke organisaties en van lokale en landelijke belangenvertegenwoordigers. Wij ontvingen van inwoners via Omroep West 270 suggesties, tips en adviezen om vraagstukken op te lossen die varieerden van de aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties, tot aandacht voor duurzaamheid en zorgen om betaald parkeren.
Veel, maar niet alles, van deze inbreng is terug te vinden in dit coalitieakkoord. Wij hebben ons voorgenomen om bij de verdere vormgeving en uitvoering van het beleid, aandacht te hebben voor de voorstellen die u - als Haagse inwoner heeft gedaan en vast nog zal doen. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun inbreng.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos
Richard de Mos en Rachid Guernaoui

VVD
Boudewijn Revis en Frans de Graaf

D66
Robert van Asten en Saskia Bruines

GroenLinks
Arjen Kapteijns en Erlijn Wenink