Coalitieakkoord 2018 - 2022

Veiligheid

Den Haag, een veilige thuisbasis: daar gaan we voor. We streven naar een veilige stad, waar bewoners en ondernemers vanuit die veilige basis hun leven leiden en waar (internationale) organisaties zich thuis voelen en bezoekers graag komen.