Coalitieakkoord 2018 - 2022

Den Haag voor iedereen

Deze coalitie ziet en biedt kansen, want in Den Haag moet iedereen mee kunnen doen. Dat geldt voor jong en oud, voor mensen die zorg nodig hebben en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat er in Den Haag minder mensen in armoede leven en minder mensen schulden hebben. Het aantal mensen in Den Haag dat afhankelijk is van de bijstand moet omlaag. Wie het echt nodig heeft, die kan op ons rekenen.

Natuurlijk bieden we ook meer kansen aan ondernemers, vooral door ze meer ruimte te geven. Te vaak lopen mensen tegen bureaucratische muren op. Wij vinden: beleid is maatwerk en regels moeten helder en transparant zijn.

Kansenongelijkheid pakken we hard aan, te beginnen in het onderwijs. Want het is de verantwoordelijkheid van de hele stad dat ieder kind zijn leven begint met een eerlijke kans op een mooie toekomst.