Coalitieakkoord 2018 - 2022

Financieel kader op hoofdlijnen

Financieel kader coalitieonderhandelingen 2018-2022

Versie: definitief dd. 25-5-18

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Financieel kader

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Subtotaal Budgettair kader 

        9.976

     149.166

        2.125

        2.125

        2.125

           580

           449

        4.355

        6.821

       -9.953

Subtotaal Geld vrijmaken

      16.700

      14.200

        2.700

        2.700

        2.350

             -  

      22.750

      26.150

      34.650

      49.550

Beschikbaar voor Intensiveringen

      26.676

     163.366

        4.825

        4.825

        4.475

           580

      23.199

      30.505

      41.471

      39.597

Subtotaal Intensiveringen

      24.350

      55.990

      71.390

      34.750

      32.800

           550

      21.325

      27.278

      33.631

      37.455

Saldo

        2.326

     107.376

     -66.565

     -29.925

     -28.325

             30

        1.874

        3.227

        7.840

        2.142

Technische match (herfaseringen)

Verschuiving structureel naar incidenteel

    15.113

         -30

     -1.874

     -3.227

     -7.840

     -2.142

Herfaseringen over de jaarschijven

     -2.326

 -122.489

    66.565

    29.925

    28.325

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vanaf 2023 is er structureel 2,1 mln beschikbaar.