Coalitieakkoord 2018 - 2022

Internationale stad

We zijn trots op onze stad, een stad die niet ophoudt bij onze stadsgrenzen. Den Haag speelt een hele belangrijke rol in de regio. Op nationaal niveau is Den Haag vaak voortrekker, bijvoorbeeld als het gaat om onze aanpak van radicalisering. En dat wij hierop trots zijn, dragen we uit. En dat geldt natuurlijk ook voor de positie van Den Haag in de wereld als Internationale Stad van Vrede en Recht.

Voor bezoekers van buiten Den Haag willen we onze stad nog beter op de kaart zetten. Dit levert onze stad veel economische voordelen op. We hebben als stad ook veel te bieden, alleen al op het gebied van cultuur en festivals. En natuurlijk ons prachtige strand.