Coalitieakkoord 2018 - 2022

Kernthema's

Mobiliteit, Duurzaamheid, Groei van de Stad en Iedereen doet Mee zijn de kernthema’s van deze coalitie. Veiligheid is daarvoor een randvoorwaarde. Met onze grote inzet op huiselijk geweld, ondermijning en het tegengaan van radicalisering maken we onze stad veiliger. Extra handhavers dragen bij aan onze veiligheid. Een veilige stad is een aantrekkelijke stad, ook voor bezoekers van buiten Den Haag.

Deze thema’s zijn voor ons niet losstaand. Ze zijn, net als alles en iedereen in onze stad, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo is het feit dat onze stad groeit, goed voor onze economie en dus voor werkgelegenheid, maar ook een kans om onze stad nog mooier te maken. Ook de noodzakelijke energietransitie zorgt voor extra werkgelegenheid. Met die extra banen kunnen we meer mensen uit de bijstand helpen. Deze coalitie wil de groei van de stad voor zich laten werken; grote uitdagingen bieden grote kansen.