Coalitieakkoord 2018 - 2022

Stadsbestuur

De komende vier jaar gaat het nieuwe stadsbestuur van Den Haag werken aan de stad van de toekomst. Maar dat kunnen en willen we niet alleen doen. Dit stadsbestuur luistert, zoekt de dialoog en werkt samen met de stad. Wij realiseren ons dat het beleid van de gemeente vaak direct invloed heeft op het leven van inwoners. Dit betekent dat zij daarop ook invloed moeten kunnen uitoefenen. We gaan het dus samen doen met de stad: met Hagenaars en Hagenezen, Loosduiners, Scheveningers en expats. En dus ook niet alleen vanuit het stadhuis, maar juist en vooral vanuit wijken en buurten.

Met dit akkoord zetten we een stip aan de horizon. Maar bovenal zorgen we met dit akkoord dat we Den Haag vanaf vandaag klaar maken voor de toekomst, een toekomst waarin iedereen mee kan doen. Want waar je ook vandaan komt, en wie je ook bent: we zijn allemaal Den Haag.