Coalitieakkoord 2018 - 2022

Financiën

Voor het eerst sinds jaren laat de jaarrekening een tekort zien. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de omvang van het aantal uitkeringen en de kosten van jeugdhulp. De Haagse begroting heeft nog steeds last van ombuiging door verminderde rijksbijdragen en rijksverdeelmodellen die ongunstig uitpakken voor de gemeente Den Haag. Ook drukt het wegvallen van de opbrengsten precario op ondergrondse kabels en leidingen (€ 16,3 mln. vanaf 2022) stevig op het meerjarig financieel perspectief.