Coalitieakkoord 2018 - 2022

Grote uitdagingen, grote kansen

De kansen op het gebied van mobiliteit zijn groot. De schaalsprong in het openbaar vervoer maakt het mogelijk dat het groeiend aantal inwoners mobiel kan blijven. Extra ruimte aan fietsers en voetgangers houdt de stad leefbaar en gezond. We investeren in een betere doorstroming van het autoverkeer en werken tegelijk aan het gezonder maken van de lucht. Er komen meer inpandige parkeergarages, wat de parkeerdruk in de wijken vermindert en ruimte geeft aan nieuw groen en bomen in de straat.

We zetten samen met de stad concrete stappen richting een klimaatneutraal Den Haag in 2030. We voorzien alleen al in de komende periode ruim 25 duizend huizen van duurzame energie. En door het energiezuinig maken van huizen willen we dat bewoners profiteren van een lagere energierekening.

We gaan bouwen aan en in de stad, en als we dat doen, maken we buurten beter en wijken mooier en groener. En door het vergroenen van onze stad, maken we Den Haag weerbaar voor extreme regenval.