Coalitieakkoord 2018 - 2022

Wethouders

Richard de Mos Economie, Sport, Buitenruimte (ESB)
1e loco-burgemeester
Economie, Sport, Buitenruimte (exclusief afvalverwerking en inclusief speelplaatsen), Binnenstad, Dierenwelzijn, Groen, Stadsentrees
Stadsdeel Escamp

Rachid Guernaoui Financiën, Integratie en Stadsdelen (FIS)
Financiën, Grondbedrijf, Integratie (exclusief emancipatie), Leerwerkbedrijven,
Werkgeverservicepunten, Statushouders, Dienstverlening en Stadsdelen,
Media, ICT, Personeel en organisatie, Communicatie, Facilitaire zaken
Stadsdeel Loosduinen

Boudewijn Revis Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen (SWS)
2e loco-burgemeester
Stadsontwikkeling en Wonen, Centrale vastgoedorganisatie,
Programma De kust gezond, Strandbeleid, Project Rotterdamse Baan, Stations
Stadsdeel Scheveningen

Kavita Parbhudayal Zorg, Jeugd en Volksgezondheid (ZJV)
Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Centra voor jeugd en gezin, Jeugd(gezondheids)zorg,
Publieke gezondheidszorg, Prostitutiebeleid, Ambulancezorg
Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

Saskia Bruines Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal (OKI)
3e loco-burgemeester
Onderwijs, Campusontwikkeling, Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt,
Regionale economie, Kenniseconomie, Internationale Zaken, Innovatiebeleid,
Smart city, Creatieve stad
Stadsdeel Haagse Hout

Robert van Asten Mobiliteit, Cultuur en Strategie (MCS)
Mobiliteit, Regionale vervoersautoriteit, Cultuur, Culturele promotie, Broedplaatsen,
Gemeentelijke lobbystrategie, Bibliotheken, Gemeentearchief, Archeologie, Monumenten
Stadsdeel Segbroek

Liesbeth van Tongeren Duurzaamheid en Energietransitie (DET)
4e loco-burgemeester
Duurzaamheid, Energiebeleid en-transitie, Milieu, Luchtkwaliteit, Circulaire economie,
Afvalinzameling en -verwerking, Voedselstrategie, Verduurzaming bestaande woningvoorraad
Stadsdeel Laak

Bert van Alphen Sociale zaken, armoede, maatschappelijke opvang (SAM)
Sociale zaken, Werk en Inkomen (exclusief leerwerkbedrijven en werkgeverservicepunten),
Armoede, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke opvang, Emancipatie
Stadsdeel Centrum