Coalitieakkoord 2018 - 2022

Inleiding

Dit is het coalitieakkoord 2018-2022. In dit akkoord staat hoe we omgaan met de grote opgaven waar we als stad voor staan. Onze stad, waar veel mensen willen wonen, werken en leven, groeit en bloeit. Dat vraagt om urgentie van het stadsbestuur om te zorgen voor voldoende en betaalbare woningen en voor een goede bereikbaarheid van onze stad. En om onze stad leefbaar, gezond te houden, groen en veilig te houden.