Coalitieakkoord 2018 - 2022

Algemeen

Den Haag is een prachtige stad om in te wonen. We bouwen aan een mooie, groene stad waarop de inwoners trots zijn.We doen dat door de groei van de stad slim te benutten.Er komen jaarlijks zo’n 5.000 inwoners bij. Er zijn dus meer woningen en meer voorzieningen nodig. We maken daarom duidelijke keuzes waar we bouwen. We stellen daarbij hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid. En we beschermen het unieke Haagse karakter van de stad.